You searched for "Ghee"

Yamuna a2 ghee
₹ 1800 ₹ 2340
Yamuna a2 ghee
₹ 1800 ₹ 2340

तूप तयार करण्याची पारंपारिक पद्धत :
संपूर्ण ३० लिटर दुधाला पारंपारिक पद्धतीने विरजण लावून त्याचे दह्यात रूपांतर केले जाते. नंतर लाकडी रवीने घुसळून ताक व त्यापासून लोणी मिळवले जाते. तयार लोणी चुलीवर कढवून त्याचे शुद्ध तुपामध्ये रूपांतर केले जाते. कोणत्याही पद्धतीची रासायनिक क्रिया यामध्ये केली जात नाही. त्यामुळे हे तूप आरोग्यास...