You searched for "Milk"

Yamuna milk
₹ 80 ₹ 104
Yamuna milk
₹ 80 ₹ 104

गीर गायीच्या दुधातील घटक पदार्थ :
1) २१ प्रकारची अमिनो ऍसिड
2) ११ प्रकारची फॅटी ऍसिडस्
3) ६ प्रकारची व्हिटॅमिन्स
4) २५ प्रकारची धातूजन्य तत्वे
5) २ प्रकारची साखर
6) ४ प्रकारची फॉस्फरस
7) ११ प्रकारची नायट्रोजेन
...